slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

KEYLINE AB  - Era behov, vår framtid
Vi är ett säkerhetsföretag som levererar smarta säkerhets- och driftsövervaknings- system. nära samarbete med våra kunder skräddarsyr vi helhets- och special- lösningar i vilka vi integrerar larm, kameraövervakning, områdesskydd, mätteknik och kommunikation i stora eller små systemlösningar. Vi arbetar med allt från konsultation och projektering till installation och vår kundkrets omfattar skogsbolag, grus- och asfaltsanläggningar, avfalls- och återvinningscentraler, oljebolag m fl. Klicka gärna på bilderna nedan för att läsa mer om något av de områden vi arbetar inom:

  • Driftövervakningssystem-Tankar "KeylineTank"
  • Kameraövervakning- för produktion och i stöldförebyggande syfte
  • LAN - lokala Datanät
  • Inbrottslarm- "Keyline Safe" för arbetsvagnar och entrprenadmaskiner
  • Områdesskydd- Grindar och bommar
  • Vågkommunikationsystem- Telefoni 

 

Arbetsvagnar Grindar Datanät Kameror Tankar Telefoner