Lösningar för avfallsupplag & återvinningscentraler


  • Automatiska inpasseringssystem för kommunens invånare som ger tillträde till återvinningscentralerna även när de är obemannade.
  • Kameraövervakningssystem med eller utan uppkoppling till Larmcentral
  • Vågtelefoner
  • Passersystem
  • Områdesskydd omfattande stängsel och larm
  • Motorgrindar och bommar
  • Inbrottslarm med eller utan uppkoppling till Larmcentral
  • Brandindikering med eller utan uppkoppling till Larmcentral
  • Dieselstöldlarm

Vad kan vi hjälpa dig med?

Har du frågor eller funderingar? Du är alltid välkommen att kontakta oss. Ring, skicka e-post eller skicka ett meddelande direkt från den här sidan genom att använda formuläret nedan!

0565-202 30 kund@keyline.se

Skicka ett meddelande