Den totala säkerhetslösningen för mobila arbetsplatser

KEYLINESafe, KEYLINE-Eye, KEYLINETemp & KEYLINETank


KEYLINESafe är den totala säkerhetslösningen för larm och fjärrövervakning av mobila arbetsplatser t ex vid byggen, på vägar och i skogar. Inbrottslarm och driftslarm skickas med positionsangivelser från arbetsbodar, maskiner, dieseltankar, elverk m m.

KEYLINE-Eye kallar vi ett litet kameraövervakningspaket lämpligt att installera på entreprenadmaskinen, arbetsvagnen eller annan värdefull egendom som du vill fjärrövervaka.

KEYLINETemp är larmet som hjälper dig förebygga en brand genom att övervaka temperaturen i material som kan självantända; som på avfallsupplag, vid kompostering, i flishögar m.m. Temperaturlarm skickas vid flera olika nivåer och temperaturövervakningen uppdateras på kundens webbsida fyra gånger i timmen.

KEYLINETank är ett komplett driftsövervakningssystem som utvecklats från vårt dieselstöldlarm. Diesellarmet löser ut direkt på plats när någon börjar ta diesel ur tanken. Du får sms till din telefon och sirenen på plats vid tanken börjar tjuta. KEYLINETank levereras i paketlösningar, allt från de enklaste lösningarna till de mer avancerade med nivåövervakningslarm och nivåer som du bevakar på webben.

Produktblad

Nedan finner du mer information om våra lösningar i .

Vad kan vi hjälpa dig med?

Har du frågor eller funderingar? Du är alltid välkommen att kontakta oss. Ring, skicka e-post eller skicka ett meddelande direkt från den här sidan genom att använda formuläret nedan!

0565-202 30 info@keyline.se

Skicka ett meddelande