Lösningar för asfaltsverk & grustag


  • Kamerasystem för produktion
  • Kamerasystem med bildintegrering i olika vägningsprogram
  • Vågtelefoner
  • Passersystem
  • Områdesskydd omfattande stängsel och larm
  • ”Säker Logistisk” ett system för automatisk registrering av in- och utpasseringar av fordon och kontroll av de chaufförer som befinner sig på anläggningen
  • Motorgrindar och bommar
  • Inbrottslarm med eller utan uppkoppling till Larmcentral
  • Kameraövervakningssystem med eller utan uppkoppling till Larmcentral
  • Dieselstöldlarm

Vi erbjuder även konsultationer inom larm, tele, data, nätverk och driftövervakning och tar gärna helhetsansvar för svagströmsinstallationer ute på anläggningarna.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Har du frågor eller funderingar? Du är alltid välkommen att kontakta oss. Ring, skicka e-post eller skicka ett meddelande direkt från den här sidan genom att använda formuläret nedan!

0565-202 30 kund@keyline.se

Skicka ett meddelande